طرف قرارداد


مرکزی
صادرات
سپه
تجارت
کشاورزی
آینده
انصار

 


نیروهای مسلح
دانا
خدمات درمانی
خویش فرما
سلامت ایرانیان
کارکنان دولت
سایراقشار
حمایتی
رازی وتمام زیرمجموعه های آن که عبارتنداز:
کارکنان بیمه رازی وتمام نمایندگی هایشان
صندوق هنرمندان
بازار مبل
پایانه های نفتی ایران
سازمان مهندسی شهرتهران
وزارت ورزش وجوانان
سازمان جهادکشاورزی استان تهران
سازمان تبلیغات اسلامی کل کشور
سازمان ثبت احوال
بازار موبایل
هواپیمایی ماهان
هواپیمایی صافات
بیمارستان تهران
انستیتو پاستور

 


امیدکارت
رفاه سازان سلامت پارس
توسعه گستر
موسسه سلامت پارسیان
سایپا
درمان یار
پیام اوران مهرداد
راهبر نوین پیام مهر
آرمه تخفیف پارسیان
سلامت نفس پاسارگاد
کارت طلایی
آریا کارت
حامی هوشمند خانواده
توسعه خدمات بردیا
دارمان سلامت
پیشرو سلامت آریانا
آوای سلامت صبا
رفاه پوشش ایرانیان
سفیر لبخند
سروش سلامت سینا